ไฟไฮเบย์ ไฟ LED โรงงาน สำหรับอุตสาหกรรม โรงงานและโกดังสินค้า
  • Industrial Lighting Solution

    Daylight and Motion Sensor
  • Industrial Lighting Solution

    Daylight and Motion Sensor

เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงและการเคลื่อนไหว

โรงงานหลายแห่งมีสกายไลท์ช่วยให้แสงจากธรรมชาติถูกนำมาใช้ในพื้นที่เปิดและชั้นเก็บของ อย่างไรก็ตามความสว่างของแสงนั้นก็ถูกกำหนดโดยสภาพอากาศภายนอก ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศภายนอกหรือช่วงเวลาของวัน เราสามารถโปรแกรมให้ไฟไฮเบย์จ่ายแสงสว่างกับพื้นที่ที่ต้องการ และในพื้นที่ที่มีความต้องการค่าลักซ์สูงเช่นโซนเครื่องจักร โคมไฟไฮเบย์สามารถถูกกำหนดให้รักษาหรือเพิ่มความสว่างตามค่าลักซ์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งทำได้โดยการใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าแสงสว่างในบริเวณนั้นๆ

ในทำนองเดียวกัน โรงงานหลายแห่งมีพื้นที่ที่ไม่มีคนทำงาน เป็นช่วงเวลานาน (เช่น พื้นที่สำหรับจัดเก็บสินค้า, พื้นที่การขนส่งสินค้า) ในสถานการณ์เช่นนี้โคมไฟไฮเบย์จะไม่ถูกเปิดใช้งาน หรือเปิดใช้งานแต่ลดระดับของค่าลักซ์ ทำได้โดยการตรวจจับการเคลื่อนไหวในเขตนั้น ซึ่งทำได้โดยการใช้เว็นเซอร์ตรวจวัดการเคลือนไหวในบริเวณนั้นๆ
หากโรงงานสามารถกำหนดโซนการใช้ไฟได้อย่างละเอียดว่าโซนใดต้องการใช้ไฟระดับไหน และโซนใดใช้ไฟเป็นครั้งคราว การนำเซ็นเซอร์ตรวจค่าแสงสว่างตอนกลางวันมาใช้รวมกับเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเคลื่อนไหวจะช่วยให้ประหยัดไฟได้ถึง 80 % อย่างไรก็ตามจะต้องคำนึงว่าการเลือกหลอดไฟที่มาติดตั้งนั้น จะต้องมีการระบุที่ชัดเจนว่าหลอดไฟนั้นสามารถทำการปรับลดแสงสว่างได้ มิฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีประโยชน์ในด้านการประหยัดพลังใดๆ ซึ่งโคมไฟของเรา รุ่น LumiSun1 และ LumiSky1 Series สามารถปรับค่าแสงสว่างได้ตั้งแต่ 1-10V ในทุกๆรุ่น. ด้านล่างนี้เป็นภาพประกอบเกี่ยวกับการใช้เซ็นเซอร์ตรวจค่าแสงสว่างตอนกลางวัน และเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเคลื่อนไหว ในพื้นที่โรงงานแบบเปิดและพื้นที่จัดเก็บสินค้า

ด้านล่างนี้เป็นภาพประกอบเกี่ยวกับการใช้เซ็นเซอร์ตรวจค่าแสงสว่างตอนกลางวัน และเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเคลื่อนไหว ในพื้นที่โรงงานแบบเปิดและพื้นที่จัดเก็บสินค้า

โคมไฟไฮเบย์ไม่เปิดใช้งาน

(เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงตั้งไว้ที่ 200 lux)
เมื่อมีแสงแดดเพียงพอ (> 200 lux) ส่องผ่านหลังคาสกายไลท์ เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงมีการตรวจวัดได้ ทำให้โคมไฟไฮเบย์จะไม่เปิดใช้งาน แต่กิจกรรมต่างๆในพื้นที่นี้ยังคงดำเนินต่อไปโดยอาศัยแสงสว่างจากภายนอก

โคมไฟไฮเบย์ไม่เปิดใช้งาน

(เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงตั้งไว้ที่ 200 lux)
เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเคลื่อนไหวเช็คได้ว่าไม่มีการทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ ถึงแม้จะมีค่าของแสงสว่างต่ำกว่า 200 lux ก็ตาม โคมไฟไฮเบย์จะไม่เปิดใช้งาน อย่างไรก็ตาม อาจใช้ โคมไฟไฮเบย์ที่มีขนาดเล็กกว่าเพื่อให้แสงสว่างบริเวณทางเดินโดยตั้งค่าไว้ที่ 50 lux

โคมไฟไฮเบย์เปิดใช้งานเต็มที่

แต่ทันทีที่มีการตรวจพบการเคลื่อนไหวในโซนที่เซตไว้ ซึ่งอาจจะมาจากรถโฟคลิฟ หรือการเคลือนไหวของคนทำงาน โคมไฟไฮเบย์จะมีการเปิดใช้งานในโซนหลักทันที

โคมไฟไฮเบย์หยุดการทำงานชั่วคราว

(ตั้งค่าเซนเซอร์ที่: 3 นาที, 20 นาที, 30 นาที)
หลังจากที่รถโฟคลิฟ หรือคนทำงานออกจากพื้นที่ เซนเซอร์จะสั่งให้ โคมไฟไฮเบย์ยังทำงานโดยให้แสงสว่าง 100% ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ (hold time) ก่อนที่มันจะค่อยๆลดความสว่างลง

โคมไฟไฮเบย์ ในช่วงเวลาที่เตรียมพร้อม

การตั้งค่าเซนเซอร์:
เวลาสแตนด์บาย: 5 นาที, 30 นาที หรือปิดการใช้งาน
เตรียมพร้อมสำหรับการปรับระดับให้มืดลง : 10%/ 20%/ 30%/ 50%
โคมไฟไฮเบย์ ยังคงทำงานต่อเนื่องโดยปรับระดับความสว่างให้ลดลงตามช่วงเวลาที่กำหนด (standby period) ก่อนที่มันจะหยุดการทำงานโดยการปิดสวิตซ์
All Rights Reserved Thai Waterline Systems LTD. Co., 2021 ©
led-tisi
phone