ไฟไฮเบย์ ไฟ LED โรงงาน สำหรับอุตสาหกรรม โรงงานและโกดังสินค้า
  • Industrial Lighting Solution

    Light Zoning
  • Industrial Lighting Solution

    Light Zoning

โซนไฟไฮเบย์

โรงงานหลายแห่งมีสกายไลท์ช่วยให้แสงจากธรรมชาติถูกนำมาใช้ในพื้นที่เปิดและชั้นเก็บของ อย่างไรก็ตามความสว่างของแสงนั้นก็ถูกกำหนดโดยสภาพอากาศภายนอก ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศภายนอกหรือช่วงเวลาของวัน เราสามารถโปรแกรมให้ไฟไฮเบย์จ่ายแสงสว่างกับพื้นที่ที่ต้องการ และในพื้นที่ที่มีความต้องการค่าลักซ์สูงเช่นโซนเครื่องจักร โคมไฟไฮเบย์สามารถถูกกำหนดให้รักษาหรือเพิ่มความสว่างตามค่าลักซ์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งทำได้โดยการใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าแสงสว่างในบริเวณนั้นๆ

ในทำนองเดียวกัน โรงงานหลายแห่งมีพื้นที่ที่ไม่มีคนทำงานเป็นช่วงเวลานาน (เช่น พื้นที่สำหรับจัดเก็บสินค้า, พื้นที่การขนส่งสินค้า) ในสถานการณ์เช่นนี้โคมไฟไฮเบย์จะไม่ถูกเปิดใช้งาน หรือเปิดใช้งานแต่ลดระดับของค่าลักซ์ 

โดยมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเคลือนไหวในบริเวณนั้นๆ หากโรงงานสามารถกำหนดโซนการใช้ไฟได้อย่างละเอียด ว่าโซนใดต้องการใช้ไฟระดับไหน และโซนใดใช้ไฟเป็นครั้งคราว การนำเซ็นเซอร์ตรวจค่าแสงสว่างมาใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเคลื่อนไหวจะช่วยให้ประหยัดไฟได้ถึง 80 % อย่างไรก็ตามจะต้องคำนึงว่าหลอดไฟที่มาติดตั้งนั้น จะต้องมีการระบุที่ชัดเจนว่าหลอดไฟนั้นสามารถปรับลดแสงสว่างได้ มิฉะนั้นก็จะไม่ส่งผลในการประหยัดพลังงานใดๆ ซึ่งโคมไฟของเรารุ่น LumiSun1 และ LumiSky1 Series สามารถปรับค่าแสงสว่างได้ตั้งแต่ 1-10V ในทุกๆรุ่น

ด้านล่างนี้เป็นภาพประกอบเกี่ยวกับการใช้เซ็นเซอร์ตรวจค่าแสงสว่างและเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเคลื่อนไหว ในพื้นที่โรงงานแบบเปิดและพื้นที่จัดเก็บสินค้า
All Rights Reserved Thai Waterline Systems LTD. Co., 2021 ©
led-tisi
phone