ไฟไฮเบย์ ไฟ LED โรงงาน สำหรับอุตสาหกรรม โรงงานและโกดังสินค้า

ข้อเปรียบเทียบไฟ LED ไฮเบย์กับไฟเมทัลฮาไลด์ไฮเบย์

เทคโนโลยี

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโคมไฟไฮเบย์ เราจะเห็นนวัตกรรมใหม่อย่างไฟ LED ซึ่งมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานมากกว่า เข้ามาแทนที่ไฟ High Intensity Light Discharge (HID) หรือ T5 highbays
ไฟ LED ไฮเบย์แบบบาร์
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ของไฟ LED แสงสว่างที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอนในเซมิคอนดักเตอร์ ความร้อนจากหลอด LED ถูกระบายผ่านฮีทซิงค์โดยทันทีทำให้แสงที่จ่ายออกมามีประสิทธิภาพมากกว่า
ไฟเมทัลฮาไลด์ไฮเบย์
การทำงานของหลอดไฟเมทัลฮาไลด์แบบดั้งเดิม หลอดไฟผลิตแสงโดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านแก๊สส่วนผสมของปรอทระเหยและสารเคมีอื่นๆในหลอดเมทัลเฮไลด์ บัลลาสต์ที่ไม่มีประสิทธิภาพและอุณหภูมิในการทำงานที่ไม่เอื้ออำนวย อาจส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานต่ำลง

ทิศทางของแสง

โดยปกติแล้วการที่หลอดไฟสามารถส่องแสงสว่างไปยังพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจง มีความสำคัญมากกว่าการส่องแสงแบบกระจ่ายทุกทิศทาง (360 องศา) ดังนั้นความสามารถในการกำหนดทิศทางของแสงไปยังพื้นที่หนึ่งๆ ได้ จึงมีความสำคัญมาก
ไฟ LED ไฮเบย์แบบบาร์
ลักษณะเฉพาะของไฟ LED คือสามารถส่งผ่านแสงสว่างไปยังเป้าหมายได้ทางเดียว ซึ่งจะอยู่ภายในมุม 120 องศา โดยสามารถนจ่ายแสงสว่างที่ผลิตได้จากหลอดไฟไปยังที่ที่ต้องการได้โดยตรง ด้วยเหตุนี้ประสิทธิภาพของระบบจึงสูงกว่า
ไฟเมทัลฮาไลด์ไฮเบย์
Metal Halide จะไม่ส่งแสงสว่างไปยังเป้าหมายโดยตรง แต่มันแผ่กระจายแสงออกไปภายในมุม 320 องศาจากหลอดไฟ และพึ่งพาอุปกรณ์อื่นเพื่อช่วยในการนำแสงไปยังเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดการสูญเสียแสงสว่างที่ใช้งานเป็นอย่างมาก ประสิทธิภาพของระบบจึงต่ำมาก

เปรียบเทียบขนาดไฟ LED และเมทัลฮาไล์

เมื่อมีการเปลี่ยนหลอดไฟเมทัลฮาไลด์กับหลอดไฟ LED ที่มีขนาดเท่ากัน จะเห็นว่าหลอดไฟ LED จะมีค่าวัตต์ที่น้อยกว่า และหลอดไฟ LED ทดแทนหลอดไฟ Metal Halide ขนาดใหญ่กว่าได้
ไฟ LED ไฮเบย์แบบบาร์
ไฟเมทัลฮาไลด์ไฮเบย์
เปรียบเทียบขนาดที่เท่ากันระหว่างไฟ LED ไฮเบย์กับไฟเมทัลฮาไลด์
LED High Bay Metal Halide High Bay
100W 300W
120W 300-400W
150W 400W
200W 700W

การเสื่อมค่าลูเมน (Lumen)

การเสื่อมค่าลูเมนเป็นกระบวนการที่ค่าของลูเมนส์ที่ผลิตออกมามีค่าลดลงในช่วงอายุการใช้งาน การที่ค่าลูเมนลดลงอาจจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหลายอย่างได้แก่ เทคโนโลยีที่ใช้ในแต่ละชนิดของไฟ, ชั่วโมงการใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ
ไฟ LED ไฮเบย์แบบบาร์
Typically, LED high bay gradually loses its brightness to 70% of its initial brightness after 50,000 operating hours.
ไฟเมทัลฮาไลด์ไฮเบย์
Whereas, Metal Halide quickly lose its brightness to 60% of its initial value after only 10,000 operating hours.

การกระจายความสว่าง

โคมไฟไฮเบย์สามารถผลิตแสงสว่างโดยให้แสงสามารถกระจายทั่วทั้งพื้นที่ ในที่ที่ต้องการแสงสว่าง ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดจุดสว่างเฉพาะจุด ("white spots") ซึ่งหมายถึงจุดที่มีความเข้มของแสงที่อยู่ด้านล่างโคมไฟเพียงจุดเดียว
ไฟ LED ไฮเบย์แบบบาร์
โคมไฟไฮเบย์แบบบาร์ กระจายแสงได้ดีโดยไม่ทำให้เกิดจุดสว่างเฉพาะจุด ("white spots") เนื่องจากมีการจัดวางชิป LED อย่างดี และมีเลนส์ที่พอดีกับโคมไฟ
ไฟเมทัลฮาไลด์ไฮเบย์
โคมไฟไฮเบย์แบบบาร์ กระจายแสงได้ดีโดยไม่ทำให้เกิดจุดสว่างเฉพาะจุด ("white spots") เนื่องจากมีการจัดวางชิป LED อย่างดี และมีเลนส์ที่พอดีกับโคมไฟ
All Rights Reserved Thai Waterline Systems LTD. Co., 2021 ©
led-tisi
phone